એમબિલ ફાયદાઓ

નાણાંની બચત કરે છે

 • નિઃશૂલ્ક ડાઉનલૉડ અને તેના મેઇન્ટેનન્સનો કોઈ ખર્ચો નથી
 • બિલ બુકને પ્રિન્ટ કરાવવાની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી
 • 24X7 દુકાનના એકાઉન્ટન્ટ તરીકે કામ કરે છે આથી કોઈ મેન્યૂઅલ લેબરની જરૂર વર્તાતી નથી
 • સ્ટોક સમયસર ભરાઈ જાય છે અને નાણાંની બચત થાય છે
 • ગ્રાહકોને ઑફરની એલર્ટ્સ મોકલી શકાય છે
અહેવાલો-આંતરદૃષ્ટિ

સમય બચાવે છે

 • One App | Multiple Benefits.
 • Imagine running a profitable business with the click of a button!
 • mBill is like an All-in-One stock supervisor, account manager and shop attendant available 24X7.

સમય બચાવે છે

 • One App | Multiple Benefits.
 • Imagine running a profitable business with the click of a button!
 • mBill is like an All-in-One stock supervisor, account manager and shop attendant available 24X7.

વ્યવસાયનો વિકાસ

 • Reports generated on mBill help in understanding various aspects of business like – product popularity, stock shelf life, tracking dues, and more.
 • These features help to run your shop in a better and organized way, naturally leading to more profit.

વ્યવસાયનો વિકાસ

 • Reports generated on mBill help in understanding various aspects of business like – product popularity, stock shelf life, tracking dues, and more.
 • These features help to run your shop in a better and organized way, naturally leading to more profit.
અહેવાલો-આંતરદૃષ્ટિ

ખુશ ગ્રાહકો

આપના ગ્રાહકોને શું જોઇએ છે તે જાણો!

 • એમબિલ ગ્રાહકની ખરીદીની વર્તણૂકને ટ્રેક કરે છે અને આમ તે દુકાનની સેવાને સુધારે છે

ડેટાની સુરક્ષા

પાસવર્ડની ડબલ સિક્યુરિટી અને ઓટીપી એમબિલને 100% સુરક્ષિત અને સલામત બનાવે છે!

અહેવાલો-આંતરદૃષ્ટિ

હમણાં જ ગૂગલ પ્લેસ્ટોર પરથી એમબિલ ડાઉનલૉડ કરો!

google play store